AZ Voorkempen

AZ Voorkempen bouwt een nieuwe en duurzame ziekenhuisvleugel. Ze breiden uit om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag.

  • Illustratie
AZ Voorkempen

Ik startte met een illustratie van de huidige gebouwen. Daarnaast schetste ik de nieuwe vleugel. Door het nieuwe gedeelte schetsmatig weer te geven, krijg je een goed idee van het volume zonder teveel in detail te treden.

AZ Voorkempen